26_2

Trajekt Ploče – Trpanj (Pelješac)

Linija
Ploče – Trpanj (Pelješac) (linija broj 633)
Prijevoznik
Vrsta prijevoza
Trajanje plovidbe
1 sat

PLOVIDBENI (VOZNI) RED ZA 2014. GODINU

OD 1. SIJEČNJA DO 29. SVIBNJA I OD 29. RUJNA DO 31. PROSINCA 2014.
Polasci iz Ploča Polasci iz Trpnja
05:30 * 06:45 *
11:15 12:15
14:15 17:15
19:30 20:30

* Ne plovi 1. siječnja, 25. prosinca i 26. prosinca 2014.

Cijene su navedene ispod voznog reda.

OD 30. SVIBNJA DO 26. LIPNJA I OD 1. DO 28. RUJNA 2014.
Polasci iz Ploča Polasci iz Trpnja
05:00 06:15
07:30 09:00
10:15 11:30
12:45 14:00
15:15 17:15
19:30 20:30

Cijene su navedene ispod voznog reda.

OD 27. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2014.
Polasci iz Ploča Polasci iz Trpnja
05:00 06:15
07:30 09:00
10:15 11:30
12:45 14:00
15:15 16:45
17:45 19:00
20:00 21:00

CIJENE ZA 2014. GODINU

Opis Sezonske cijene * Izvansezonske cijene **
Putnici stari 13 i više godina *** 32,00 kuna 27,00 kuna
Automobil (do 9 sjedala, do 5 metara dužine, do 2 metra visine) 138,00 kuna 115,00 kuna
Automobil (do 9 sjedala, preko 5 metara dužine, iznad 2 metra visine) 225,00 kuna 188,00 kuna
Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine 80,00 kuna 67,00 kuna
Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine 138,00 kuna 115,00 kuna
Laka prtljažna prikolica preko 5,00 metara dužine 225,00 kuna 188,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine 225,00 kuna 188,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine 264,00 kuna 220,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine 342,00 kuna 285,00 kuna
Autobus (od 10 do 17 sjedala) 680,00 kuna 600,00 kuna
Autobus (od 18 do 33 sjedala) 1044,00 kuna 870,00 kuna
Autobus (od 34 do 54 sjedala) 1740,00 kuna 1450,00 kuna
Autobus (preko 54 sjedala) 2280,00 kuna 1900,00 kuna
Teretni automobil (do 3 tone nosivosti) 132,00 kuna 114,00 kuna
Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti) 176,00 kuna 152,00 kuna
Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti) 220,00 kuna 190,00 kuna
Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti) 44,00 kuna 38,00 kuna
Motocikl, moped 46,00 kuna 39,00 kuna
Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl 70,00 kuna 59,00 kuna
Bicikl 27,00 kuna 23,00 kuna

Cijene se odnose na plovidbu u jednom smjeru.

* Sezonsko razdoblje: Od 30. svibnja do 28. rujna 2014.

** Izvansezonsko razdoblje: Od 1. siječnja do 29. svibnja i od 29. rujna do 31. prosinca 2014.

*** Djeca do 3 godine starosti plove besplatno, a djeca od 3 do 12 godina imaju pravo na 50 posto popusta na cijenu karte.

 

Trajekt Orebić (Pelješac) – Dominče (Korčula)

Linija
Orebić (Pelješac) – Dominče (Korčula) (linija broj 634)
Prijevoznik
Vrsta prijevoza
Trajanje plovidbe
20 minuta

PLOVIDBENI (VOZNI) RED ZA 2014. GODINU

OD 1. SIJEČNJA DO 29. SVIBNJA I OD 29. RUJNA DO 31. PROSINCA 2014.
Polasci iz Orebića Polasci iz Dominča
Svakodnevno Svakodnevno
00:30* 00:10*
06:15* 05:30*
07:20 07:00
08:30* 08:10*
09:30 09:10
11:30 11:10
13:00 12:40
14:30 14:10
15:30* 15:10*
16:30 16:10
18:00 17:40
19:00 18:40
21:10 20:00
22:00 21:40

* Plovidbe se ne održavaju 1. siječnja, 25. prosinca i 26. prosinca 2014.

Cijene su navedene ispod voznog reda.

OD 30. SVIBNJA DO 28. RUJNA 2014.
Polasci iz Orebića Polasci iz Dominča
00:30 00:01
04:00* 03:30*
05:30 05:00
06:30 06:00
07:20 07:00
08:30 08:00
09:30 09:00
10:30 10:00
11:30 11:00
12:30 12:00
13:30 13:00
14:30 14:00
15:30 15:00
16:45 16:00
18:00 17:30
19:30 19:00
21:00 20:00
22:30 22:00

* Ne plovi nedjeljom i blagdanom.

CIJENE ZA 2014. GODINU

Opis Sezonske cijene * Izvansezonske cijene **
Putnici stari 13 i više godina *** 16,00 kuna 13,00 kuna
Automobil (do 9 sjedala, do 5 metara dužine, do 2 metra visine) 76,00 kuna 63,00 kuna
Automobil (do 9 sjedala, preko 5 metara dužine, iznad 2 metra visine) 125,00 kuna 104,00 kuna
Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine 36,00 kuna 30,00 kuna
Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine 76,00 kuna 63,00 kuna
Laka prtljažna prikolica preko 5,00 metara dužine 125,00 kuna 104,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine 125,00 kuna 104,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine 156,00 kuna 130,00 kuna
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine 195,00 kuna 163,00 kuna
Autobus (od 10 do 17 sjedala) 327,00 kuna 273,00 kuna
Autobus (od 18 do 33 sjedala) 468,00 kuna 390,00 kuna
Autobus (od 34 do 54 sjedala) 780,00 kuna 650,00 kuna
Autobus (preko 54 sjedala) 1014,00 kuna 845,00 kuna
Teretni automobil (do 3 tone nosivosti) 111,00 kuna 93,00 kuna
Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti) 148,00 kuna 124,00 kuna
Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti) 185,00 kuna 158,00 kuna
Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti) 37,00 kuna 31,00 kuna
Motocikl, moped 20,00 kuna 17,00 kuna
Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl 31,00 kuna 26,00 kuna
Bicikl 16,00 kuna 13,00 kuna

Cijene se odnose na plovidbu u jednom smjeru.

* Sezonsko razdoblje: Od 30. svibnja do 28. rujna 2014.

** Izvansezonsko razdoblje: Od 1. siječnja do 29. svibnja i od 29. rujna do 31. prosinca 2014.

*** Djeca do 3 godine starosti plove besplatno, a djeca od 3 do 12 godina imaju pravo na 50 posto popusta na cijenu karte.