Peljesac –  Udruženje vinarstva HGK će kroz sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja), pristupiti realizaciji aktivnosti oko promidžbe hrvatskih vina u Srbiji u 2014. i 2015. godini. Od glavnih aktivnosti koje su predviđene Projektom izdvaja se: izlaganje hrvatskih vina i vinarija na sajmu Beowine fair (19. – 22. 2. 2015.); press putovanje za medije, distributre i uvoznike po Hrvatskoj krajem travnja (prema brand strategiji Vina Croatia – Vina Mosaica „Taste the place“), godišnje  kušanje vina u Beogradu u svibnju te promocija u shopping centru u Beogradu u rujnu. Sve navedeno bit će popraćeno i medijski kroz izradu tasting bookleta, promo materijala, reklama, oglasa i kratkog filma.

Predstavnici Udruge Plavac mali i Peljeških vinskih puta  će na Beogradskom sajmu turizma i vina BeoWinefair prezentirati Pelješke vinske pute i pelješka vrhunska vina distributerima, uvoznicima i ostaloj ciljanoj skupini ljubitelja Plavca malog.

Izabrano je dvadesetak vinarija iz cijele Hrvatske među kojima će se iz naše županije predstaviti vina PZ Postup, PZ Putniković i Matuško d.o.o.