Orebić – Film je napravljen a produkciji dokumentarnog programa Hrvatske radio televizije u trajanju od  40 minuta. Urednica filma je Ljiljana Šišmanović, scenaristi su Davor Borić  i Ljiljana Šišmanović. Producentica filma je Nera Zembjak.

Glavni akteri  u  filmu su: Violeta Bijelić Kelečić, Ana Franasović Šobat, Natali Zokić, Andrea Šain, Vlastimir Vekarić, Nikša Krističević, Ivo Krističević i Marija Mrgudić uz sudjelovanje ženske klape Nave i mještana Orebića.

Ideja da se napravi film potaknuta 300. obljetnicom dolaska prvog Mimbelija, pomorca Antonia Mimbelija. Poznata orebićka obitelj Mimbeli kroz stoljeća je zadužila svojim dobročinstvima, ali i ostavila duboke tragove u Europi svoga vremena. Uopće kultura Orebića usko je povezana kako sa životom obitelji Mimbeli tako i sa životom ostalih poznatih kapetanskih obitelji. O tome svjedoče priče o pomorcima i spomenici minulih vremena.

Ne može se nikad dovoljno naglasiti kako je ta uistinu najbogatija orebićka obitelj bila i jedan od najvećih dobrotvora koje je Orebić ikad imao. Pomažu i danas, na njihovoj povijesti, na njihovim pričama razvija se moderni turizam. Filmom se pokušalo približiti njihovu povijesnu priću i izraziti duboku zahvalnost na svemu što su napravili.

Foto: Boris Poluta

IMG_7972 IMG_7993 IMG_7999 IMG_8005 IMG_8006 IMG_8007 IMG_8014 IMG_8022 IMG_8023 IMG_8030 IMG_8033 IMG_8034 IMG_8036 IMG_8038 IMG_8041 IMG_8044 IMG_8047 IMG_8049 IMG_8050 IMG_8052 IMG_8053 IMG_8055 IMG_8058 IMG_8062 IMG_8064 IMG_8091 IMG_8105 IMG_8114 IMG_8129 IMG_8139 IMG_8146 IMG_8152 IMG_8178 IMG_8179 IMG_8180 IMG_8181 IMG_8188 IMG_8192 IMG_8193