STON – TZO Ston na većini  područja općine Ston postavila je oznake za pješačke i biciklističke staze. U suradnji sa TZO Janjina ovih dana obilazi se područje Janjine prema Mjestu Žuljana i Putnikovićima, te cesta prema Kuni kako bi se snimila situacija na terenu te postavile oznake za pješake i bicikliste.  TZO i općina Janjina prokrčili su i spojili godinama neprohodnu dionicu starog Napoleonovog puta prema Putnikovićima. Veliki problem na ovoj prekrasnoj dionici sa par prekrasnih vidikovaca predstavljaju godinama nagomilana divlja odlagališta, pa je u tijeku izrada znakova zabrane kako bi se zaustavilo stvaranje novih divljih deponija te sanacija postojećih.