Lovište – Sv. Misom i otvorenjem novouređenog trga održana je proslava blagdana Srca Marijina u Lovištu.

U galeriji fotografija Boisa Polute možete pogledati svečanu proslavu u Lovištu.

IMG_6801 IMG_6804 IMG_6805 IMG_6859 IMG_6861 IMG_6862 IMG_6863 IMG_6867 IMG_6872 IMG_6873 IMG_6876 IMG_6877 IMG_6879 IMG_6880 IMG_6881 IMG_6885 IMG_6886 IMG_6892 IMG_6904 IMG_6908 IMG_6909 IMG_6910 IMG_6914 IMG_6915 IMG_6920 IMG_6921 IMG_6922 IMG_6923 IMG_6925 IMG_6929 IMG_6934 IMG_6967 IMG_6971 IMG_6972 IMG_6977 IMG_6978 IMG_6981 IMG_6983 IMG_6986 IMG_6987 IMG_6991 IMG_6992 IMG_6993 IMG_6994 IMG_6995 IMG_6996 IMG_6997 IMG_6998